Terug

Algemene meldkamer opleidingen

De Highcare Academy verzorgt voor diverse particuliere/semi overheid meldkamers in Nederland opleidingen voor centralisten. De opleidingen worden verzorgd door docenten uit de praktijk.

Inhoud

Ontvangen en aannemen van inkomende meldingen

 • De centralist is in staat om binnenkomende meldingen van hulpvragen te beoordelen op ernst van de situatie en de melding op de juiste wijze te prioriteren.

Uitvraagtechnieken

 • De centralist wordt aangeleerd om met de juiste uitvraagtechnieken de juiste informatie van de melder te krijgen voor een adequate hulpverlening.

Uitgeven en alarmering van een melding

 • De centralist kan op de juiste wijze eenheden en functionarissen alarmeren voor de juiste afhandeling van een incident.

Ondersteunen tijdens een inzet

 • De centralist kan de inzet op juiste wijze ondersteunen en faciliteren, onder andere door het waarschuwen en alarmeren van ondersteunende diensten.

Informatievoorziening

 • De centralist kan hoofd en bijzaken scheiden en relevante informatie delen met de eenheden en functionarissen in het veld en op de meldkamer.

Feedback

 • De Centralist wordt aangeleerd wat feedback is, positieve als negatieve feedback, de centralist krijgt aangeleerd hier mee om te gaan.

Radio en telefoonprocedures

 • De centralist kan op de juiste wijze de radioprocedures onderscheiden en toepassen in de praktijk, de centralist wordt ook telefoonprocedures aangeleerd. Hierdoor kan de centralist op juiste manier communiceren met melders of collega’s in het veld.

Gegevens verzamelen en vastleggen

 • De centralist is in staat om de juiste gegevens, bijvoorbeeld van een incident te verzamelen en weet deze vast te leggen in een gedigitaliseerd systeem.

Agressietraining

 • De centralist wordt geschoold hoe moet worden omgegaan met agressieve melders/klanten.

Bedrijfsspecifieke procedures

 • Op verzoek van het bedrijf of organisatie kunnen de centralisten getraind worden in bedrijfsspecifieke procedures.
 • Voor alle meldkameropleidingen geldt dat een deel van de opleiding bestaat uit theorie en een deel praktijk, het praktijkdeel zal bestaan uit casuïstiek training.


BoltForms is missing the configuration for the form named 'OPPstap'!