Terug

Communicatieve Vaardigheden / Introductiecursus voor buurtpreventieteams

Deze communicatietraining voor buurtpreventieteams wordt gegeven om buurtpreventie leden voor te bereiden op het lopen in de wijk, of bij te scholen.

Inhoud

De onderwerpen die tijdens deze training onder andere aan bod komen zijn;

  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Omgaan met emoties en agressie
  • Rechten & plichten

In deze training maken wij gebruik van rollenspellen en casuïstiek om de werkelijke situatie zoveel mogelijk na te bootsen. De Highcare Academy heeft al jaren ervaring met het verzorgen van buurtpreventie trainingen in verschillende gemeenten in Nederland.

De cursus bestaat uit twee avonden:

  • De eerste avond komt de theorie aan de orde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspellen om casussen te bespreken.
     
  • De tweede avond zal meer in het teken staan van de praktijk. De wijkagent zal informatiegeven, de theorie van de eerste avond wordt herhaalt en we lopen gezamenlijk buiten een rondje.

Duur cursus:

2 dagdelen van 4 uur.

Voorbereiding

Voor deze cursus is een reader ontwikkeld die tijdens de cursus aan de cursisten verstrekt zal worden. Verder is voor deze cursus geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.


BoltForms is missing the configuration for the form named 'OPPstap'!