Terug

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de patiënt.

Deze scholing is bedoeld voor verzorgenden, basisverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, anesthesieverpleegkundigen, IC verpleegkundigen, CCU verpleegkundigen en elke andere professional welke middels de wet BIG bevoegd en bekwaam wordt geacht in de uitvoering van deze handelingen.

Doel

De cursist is na de scholing bevoegd en bekwaam bevonden volgens geldende richtlijnen en protocollen.

Inhoud 

De opzet van deze dag is theoretisch en praktisch. Om cursisten aan het eind van de lesdag te kunnen toetsen, bijscholen en/of te instrueren op voorbehouden- risicovolle handelingen. Zie hieronder de onderdelen van deze scholing.

  • Kennis toets
  • Toedienen zuurstof
  • Inbrengen neus/maagsonde
  • Inbrengen CAD mannen
  • Inbrengen CAD vrouwen
  • Inbrengen perifeer veneus infuus
  • Injecteren intra musculair/subcutaan
  • BLS/AED


BoltForms is missing the configuration for the form named 'OPPstap'!