Terug

Bijscholing Brandwonden voor IC-verpleegkundigen

Algemeen 
Een IC patiënt met ernstige brandwonden ligt over het algemeen opgenomen op één van de drie Nederlandse brandwondencentra. Deze patiënten vragen specialistische zorg en hebben specifieke aandachtspunten in vergelijking met de algemene IC populatie. 

Deze training kan worden gecombineerd met de training ECG 

Doel: 
de cursist heeft na de training voldoende theoretische kennis om een IC patiënt met brandwonden kwalitatieve en verantwoorde  zorg te verlenen.

Subdoelen: 

  • De cursist kan na de training de fysiologie en klinische presentatie van de brandwondenshock benoemen, heeft kennis over de behandeling hiervan en is op de hoogte van de specifieke aandachtspunten.
  • De cursist kan het percentage brandwonden inschatten en hieruit de benodigde hoeveelheid resuscitatie vloeistof berekenen.
  • De cursist weet na de training de medische en aansluitende verpleegkundige  behandeling  te benoemen, kan de respons op de ingezette therapie interpreteren en de therapie zo nodig bijstellen.
  • De cursist kent na de training de indicatie en werking van specifieke medicatie bij deze patiëntencategorie.
  • De cursist is na de training op de hoogte van specifieke symptomatologie en pathofysiologie van de ernstige brandwondenpatiënt na de shockfase, zoals hypermetabolisme en pijnbeleving.
  • De cursist is na de training op de hoogte van de belangrijkste complicaties die deze patiënt in de shockperiode en de daaropvolgende periode kan ontwikkelen, kan deze herkennen en hierop adequaat reageren.


Bestemd voor  
Deze training is geschikt voor IC verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis   

Duur/aantal deelnemers scholing  
4 uur/ Maximaal aantal deelnemers 15

Tijden
13:00-17.00

Locatie
Burgerhoutsestraat 19, Roosendaal

Accreditatie  
Geaccrediteerd bij V&VN: 3 punten