Terug

Bijscholing nierfunctie vervangende therapie

Algemeen 
Op een intensive care krijg je regelmatig te maken met patiënten die een nierfunctie vervangende therapie nodig hebben. Ieder  ziekenhuis maakt zijn eigen keuze in de verschillende therapieën en apparatuur. Het is van belang om inzicht te hebben in de verschillende nierfunctie vervangende therapieën met de bijbehorende aandachtspunten, risico’s en complicaties.  Deze training geeft de cursist meer kennis en inzicht in de anatomie/fysiologie, vormen van nierfunctie vervangende therapie, de risico’s  en complicaties  en de diverse medicaties.

Doel  

  • Opfrissen van de kennis en inzicht op het gebied van de Anatomie en Fysiologie
  • Kennis en inzicht over de oorzaken van nierfunctieverlies
  • Kennis en inzicht over de verschillende technieken bij nierfunctie vervangende therapie
  • Kennis en inzicht op het gebied van risicofactoren en complicaties
  • Kennis en inzicht op het gebied van diverse medicatie (nieuwe ontwikkelingen)


Bestemd voor:
 IC-verpleegkundigen

Duur/aantal deelnemers scholing:  
 8 uur/ Maximaal aantal deelnemers 15 

Locatie
Burgerhoutsestraat 19, Roosendaal

Accreditatie  
Geaccrediteerd bij V&VN: 6 punten