Terug

Training Voorbehouden en Risicovolle Handelingen

Deze training kan worden gecombineerd met de herhaling Reanimatie en AED training

Voorbehouden handelingen 
Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de patiënt. 

Deze training kan gecombineerd worden met: Herhaling Reanimatie en AED training 
 
Doel 
De cursist is na de scholing bevoegd en bekwaam bevonden volgens geldende richtlijnen en protocollen. 

Bestemd voor 
Onder cursisten vallen; Vig-ers, basisverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, anesthesieverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, CCU-verpleegkundigen en elke andere professional welke middels de wet BIG bevoegd en bekwaam wordt geacht in de uitvoering van deze handelingen.   

Opzet Lesdag 
De opzet van deze dag is theoretisch en praktisch. Om cursisten aan het eind van de lesdag te kunnen toetsen, bijscholen en/of te instrueren op voorbehouden- risicovolle handelingen.  
Onderdelen scholing (deze zijn variabel in te vullen)

Kennistoets 
Toedienen zuurstof 
Inbrengen neus/maagsonde 
Inbrengen CAD mannen 
Inbrengen CAD vrouwen 
Inbrengen perifeer veneus infuus 
Injecteren intra musculair/ subcutaan 
 
Duur/aantal deelnemers scholing
4 uur/ Maximaal aantal deelnemers 4 (eventueel in 2 groepen van 4)

Kosten  
Vaste professionals kunnen gratis deelnemen aan deze cursus. 
Voor ingeschreven flexers of zzp'ers bedragen de kosten €75,- per dagdeel. 
Voor niet ingeschreven zorgprofessionals bedragen de kosten €150,- per dagdeel.  
 
Gearccreditateerd V&VN: 3 punten

Interesse? Geef je op via academy@highcare.nu


BoltForms is missing the configuration for the form named 'OPPstap'!